Het zijn de vrouwen die de poorten van multidimensionale kennis in beweging zetten.
Zij dragen de sleutels
.

Jullie hebben geen idee van de oneindige schoonheid en licht dat nu geboren wordt.

"Lieve zusters,
Dank voor jullie komst. Jullie hebben de oude poorten van kennis en liefde op een dieper niveau geopend voor jezelf en anderen.
De symbolen die jullie zien en de kristalcodes die jullie ontvangen is een taal. Weet dat er vele talen zijn. Kristal, steen is ook een taal.
Alles is vibraties. De vogels spreken, de vlinders spreken in kleur linten. Weet dat de oude taal in Lemurie een vogeltaal was/is, die manifesteert in kleur. De taal, talen is/zijn morfogenetische velden, die nu verder in trilling zijn gebracht bij jou/jullie en verder verstevigen in jullie wereld.

Het is een veld van universele liefde en multidimensionele kennis. Er zijn vele strakke en zware geometrische velden in jullie wereld aanwezig, waar nu deze trilling van de Witte Vlam doorheen golf en deze oplost. Het lost letterlijk op.
Of beter geformuleerd: het transmuteert naar een andere hogere liefdes trilling van binnenuit (Het komt als het ware vanuit het onzichtbare)
Het zijn de vrouwen die deze poorten van multidimensionale kennis en liefde in beweging zetten.
Zij dragen de sleutels (baarmoeder, oermoeder, oerknal). Jullie maken nu op een natuurlijke manier de reconnectie."

In Licht & Liefde bij jullie,

De zusters- en broeders van het Witte Licht.
30 sept 2017


Als je in tune wilt blijven, dan is het een idee om mee te doen
met de geluidsmeditatie, die ik channel voor de 21ste van iedere maand.
Klik hier voor meer informatie

Harmoniseer en verhoog de vibratie van jezelf en de planeet

Meer channelings

home