Energetisch heling en lichtwerk in Rome
Vaticaan in het Licht


Volg je hart in Lichtwerk

Berichten van liefdevolle buitenaardse gidsen over het Vaticaan:

Isabel uit Uruguay ontving als eerste een bericht over een energetisch werk dat moest gebeuren in Rome.
Het was voor een kleine groep vrouwen om iets energetisch te doen in het Vaticaan.

Daarna werden meerdere berichten ontvangen, die elkaar bevestigden:

Helena ontving:
"Ik ben Oxalc en ik kom met een bericht.
Ontmoet elkaar in februari.
Begin met Italie, heilige maagd Maria, Vaticaan.
In het Vaticaan is een plek waar macht kruist met religie, op die plek moeten jullie zijn. Ik zie een cirkel met een vierkant kruis erin. Verbind aarde en hemel.
Ik zie er een paar vrouwen staan."

Oxalc

 

Patries van Elsen ontving het volgende bericht:
…………………
Een groep vrouwen gaat in april een energetisch werk in het Vaticaan doen (x.x datum in april).
Zij zetten een kruis op de vloer die een portaal sluit.
Zij zullen een cirkel creëren die het portaal van Christus-energie zal openen. Rond deze cirkel zaaien ze geprogrameerde licht-kristallen.
Dit werk heeft een link met Jeruzalem. Het zal een kristal dat zich al in Jeruzalem bevindt naar een hoger energetisch niveau activeren.
Het zal een heling voor Jeruzalem zijn.

De eerste voorbereiding voor dit werk in het Vaticaan vinden plaats op afstand. Het fysieke werk is op x.x.X. in april.
...............


Anitac
Gids van Venus


-----------------------------------------------------------------

Tijdens een van de spirituele reizen die Patries van Elsen jaarlijks door de Heilige Vallei van de Inkas in Peru organiseert, ontvangt Patries in het plaatsje Pisaq , weer informatie:

"In Rome wacht een activatie, die in alle stilte, met aandacht voor bescherming gerealiseerd gaat worden.
De groep dient sterk in eenheid van hart en geest, en goed voorbereid te zijn.

Drie vrouwen gaan naar Rome, waar ze op drie plekken energetisch zullen werken.
De drie plekken samen vormen een “”vergeten”” triangualacion. Zeg maar, een leylijn-driehoek.
Deze triangel is op haar beurt weer verbonden met andere energetische driehoeken,
In Light and Love, die o.a. verbonden zijn met Jeruzalem, Gizeh- Egypte, Externsteine, Stone Henge en Chartre.
Het is een “”missing link”” in een web van Licht.
Een missing Triangel, die opnieuw, na velen eeuwen geblokkeerd geweest te zijn, weer geactiveerd gaat worden.
De eerste plek om te werken is de Sixtijnse Kapel
De tweede plek is de Obelisk op t Sint Pieterplein
De derde plek is in de St Pieter Basiliek

De vrouwen symboliseren de vrouwelijke scheppingskracht op aarde, die terugkeert in liefde. Ze openen daarmee een poort die sinds eeuwen gesloten was. Sinds even na het begin van de jaartellingen…is deze poort gaan sluiten.

Ik voel dat het over karma op verschillende lagen gaat:
Het gaat onder ander over het Karma dat het Vaticaan heeft t.o.v. vrouwen, de vrouwelijke krachten en de scheppende liefdes energieën van moeder aarde.
Met daar weer boven op de vloek die door generaties vrouwen, heksen ordes, vrouwengenootschappen en andere groeperingen, uitgesproken is over het Vaticaan.
Tevens voel ik de connectie met de Andes: het is tijd om de invasie en gruwel daden van de kerk (speciaal in Zuid Amerika) te vergeven.


Het zal een harmonisatie zijn in vele niveaus.

Later blijkt dat t inderdaad ook over vergeving ging van wat de Kerk heeft aangericht in Zuid Amerika. Misbruik van geometrie was ook erg sterk.

De drie vrouwen brengen opgeladen water mee van heilige bronnen uit verschillende streken van de wereld.
EEN druppel van dit mengel is genoeg om de plek (op elk van de drie locaties) te zuiveren en te verbinden.
Jij dient het water van de bron van Qorikancha ,mee te nemen!


Qorikancha is de Zonnetempel in Cusco. Dat is de eerste tempel die door de Incas in Cusco gebouwd is, speciaal voor de Centrale gouden zonneschijf en de heilige vlam. De tempel was geheel met goud belegd.
De Spanjaarden hebben alles gesmolten en de tempel gedeeltelijk verwoest door er een kerk op te zetten.

In Licht en Liefde bij jullie",
Anitac
Gids van Venus

--------------------------

Deze boodschap voelt erg intens.
Met mijn hart voel ik dat het belangrijk er gehoor aan te geven, ook al vraag ik me af hoe dit allemaal vorm te moeten gaan geven.

Dezelfde dag nog reis ik (Patries van Elsen) gelijk vanuit Pisaq in de Heilige Vallei van de Inca's, waar ik bovenstaande boodschap ontving, naar de Heilige Qorikancha-tempel in Cusco, om het water van de bron te zoeken.
Als ik het water uit de Heilige bron van Qorikancha schep hoor ik direct Anitac weer:

"Dit water van Qorikancha (de Zonnetempel in Cusco, waar ooit de Solar Disk van Paititi hing) veroorzaakt/activeert in het Vaticaan (=V.) o.a. een schoonmaak voor het karma dat V. heeft t.a.v. haar agressieve invasie in Peru, waarbij heilige plekken zoals Qorikancha onteerd zijn, vernield zijn en velen mensen de dood vonden.
Dit karma (wat het V. zoals zovele culturen in Zuid Amerika en de rest van de wereld heeft aangedaan) heeft de liefdes krachtplek in Rome ernstig vervuild.

Het Vaticaan heeft vanaf het begin het web van licht van de Gouden zonneschijven verstoord.
De tijd is Nu om dat schoon te maken en te harmoniseren, zodat de Centrale Gouden Zonneschijf van Paititi (die tot 1533 in de tempel van de Qorikancha actief was) en de andere 12 disks zich verder kunnen activeren en verbinden met de Werkelijke Tijd van het Universum."

Anitac

 

Terwijl ik dit bericht ontvang zie ik twee meisjes met het water van de bron spelen. Ze maken hun haar en gezicht nat en lachen.
Dan denk ik : Wat zou het mooi en krachtig zijn als deze jonge Peruaanse meisje hun liefde met het water mee sturen.

Ik maak een praatje met deze meisjes. Ik leg ze uit wat ik ga doen.
Ze zijn ongeveer 10 jaar en ze zijn zeer enthousiast om een boodschap aan dit water dat naar Europa gaat mee te geven.
Toit mijn grote verbazing nemen ze direct een voor een het flesje in hun handen en ze spreken hun boodschap van Liefde als vanzelf gelijk uit:
Karen: “ Dat het water altijd vrede en Liefde aan alle mensen op aarde zal brengen.”
Yaneth:” Dat we (de mensen) altijd met liefde in Verde voor het water zullen zorgen.”

Ik was echt perplex. Hun intentie is een cirkel!
En dat dat zo makkelijk spontaan ontstaat! Dan rennen ze naar hun moeder die naast Qorikancha in een kraampje werkt.
Na 10 minuten komen ze terug met een hele lijst vragen over water, onze planeet, europa etc…. Ik geef ze uitgebreidde uitleg.


PS: Qorikancha is de Zonnetempel waar vroeger de Centrale Gouden Zonneschijf van Paititi hing, voordat hij verborgen werd voor de goudzucht van de Spanjaarden in de Jungle.
Qori betekent goud en kancha of Chancha betekent omheining, oftewel Gouden Omheiming. Het is net zo een tempel als de Tempel van Salamon, die ook uit een gouden omheining bestond met daarbinnen de tempel en altaar plaats.

Rome

Met dit Heilige en ingestraalde Andes water van de Gouden Inka Tempel zijn we, Anneke, Helena en ik, op de, door de gidsen aangegeven 3 dagen naar Rome gedaan.
We hebben alle verdere guidance gevolgd. We voelden ons erg gesupport, al wist niemand het.
Alles ontrolde zich eenvoudig, alsof het er op lag te wachten...


De Sixtijnse kapel was zo vol mensen, dat we daartussen ongestoord al het geometrie werk konden doen: kristallen zaaien en het werk met het Andes water.
NB op de inwijdingsplek van iedere nieuwe Paus plaatste ik mijn natte hand van Andes-water met alle intentes! (waar je eigenlijk helemaal niet mag lopen, maar de chaos aan hoeveelheid mensen was zo groot, dat de veiligheidsdienst de mensen er niet weg kon houden.)

In de Sint Pietersbasiliek gebeurde het tegenovergestelde,
De kerk werd schoongeveegd, iedereen (dat zijn honderden mensen) moesten de kerk verlaten, omdat er hoog bezoek kwam, en deze persoon de kerk blijkbaar alleen voor zich zelf kreeg.
De bewaker vertelde ons dat dit bijna nooit voorkwam en hij ook verrast was.
Als eerste werd iedereen van het middendeel waarin het kruis met een cirkel ligt - de geometrie en gevolgen zijn overigens indrukwekkend - naar andere delen van de Basiliek gecommandeerd. Dit middendeel werd met hekken afgezet.
Het gevolg was dat de hele plek opeens leeg was! voor ons.

Als enige stonden we in de Heilige geometrie van het altaar van de Sint Pieter Basiliek.
Daar in cirkel hebben we heel geconcentreerd en razendsnel de energetische kristallen op 6 plekken onder ons gezaaid- geprojecteerd en fysiek
met het Andes water bezegeld. (in cirkelvorm en als 6.puntige ster) en toen 6 puntige ster portaal geopend.
De ster viel dus precies in de lege cirkel.

Wat er gebeurde was, dat ik met mijn derde oog zag, hoe een enorme stralende diamant in de lucht boven de cirkel
in de 4e dimensie en hogere dimensies manifesteerde.
Haar doorsnee was ongeveer 15 a 20 meter.

Een stem zei:
"Een Liefdes poort met Jerusalem is herstelt!"


Het was alsof alles op zijn plek viel, en er een groot licht vrij kwam.
Het sterkste was de Liefde-Licht connectie en de enorme portaal die zich met Jeruzalem opende.Alsof in het Licht zelf Jerusalem verscheen...

Home